शिल्प

शेल शिल्प भान्साकोठा आपूर्ति, घरका चीजहरू, र उत्कृष्ट घरका सामानहरू समावेश गर्नुहोस्। भान्साका आपूर्तिहरूले खोलका चम्चाहरू, खोल चक्कुहरू, र कांटा समावेश गर्दछ। घरेलु चीजहरूमा साबुन बक्सहरू, शेल कंघीहरू, आदि समावेश छन्। घर सामानहरू विभिन्न शिल्पहरू समावेश गर्दछ जस्तै शेल वारा चिमहरू। हामी मुख्यतया शेलफिश भान्छामा र घरका उत्पादनहरूमा संलग्न छौं। हामी प्रत्येक ग्राहकको आवश्यकताहरु पुरा गर्न पेशेवर र अनुकूलित सेवाहरु प्रदान गर्दछौं।