DIY

DIY को मतलब ग्राहक आफैले उत्पादन पूरा गर्न कच्चा माल प्रयोग गर्दछ। यो उत्पादन आफैलाई एउटा उपहार, परिवार वा साथीहरूको लागि उपहार हुनसक्दछ। तपाईले प्रदान गर्नु भएको उपहार संसारमा अद्वितीय छ, र यसको विशेष अर्थ छ। व्यक्तिगत रूपमा बनाइएको उपहार विविध, व्यक्तिगत र अझ विशिष्ट हुन्छन्। डिजाइनरहरू DIY निजीकृत सेवाहरू मार्फत तिनीहरूको विचारहरूलाई उपहारमा समाहित गर्छन्। उही समयमा, नौसिखिए डिजाइनरहरूको अविस्मरणीय अनुभव हुनेछ। व्यक्तिगत अनुकूलनको अवधारणाले निरन्तर बिभिन्न उपभोक्ता समूह, फरक लिंग, र बिभिन्न उमेर समूहहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।